Köpvillkor / Ångerrätt

Ångerrätt

Vi följer svensk lagstiftning om konsumentskydd, som privatkonsument har du ångerrätt inom 14 dagar från ditt köp. Det gäller från den dagen du beställde/bokade tjänsten vi tillhandahåller. Ångerrätten anses förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst. För att nyttja din ångerrätt skickar du ett brev till: HundRespons Ingelstad 355 98 Ingelstad. Brevet ska innehålla:
Dagens datum då du skrev brevet
Ange vilken produkt/tjänst du ångrar ha köpt
Köpedatum
Kostnad
Ditt namn
Din adress, postnummer och ort samt epost och telefonnummer
Underskrift och namnförtydligande
Detta ska ske innan ångerfristen på 14 dagar gått ut! Önskar du reklamera kurs, privatträning, problemutredning förfaller din ångerrätt om tjänsten påbörjat att nyttjas inom dessa 14 dagar.
Bevisbördan om att du har utnyttjat din ångerrätt ligger på dig. Du behöver kunna bevisa att du skickar brevet inom tidsfristen som anges.
Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp du betalt för tjänsten. Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål senast 14 dagar från godkännande av återbetalningen.

Vi eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Vi följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)